Siyao Yue

Gruppe Cheng
Multiphasenchemie
+4961313057203
B.1.49

Forschungsinteressen

Postdoc
Personal website (most updated): https://sites.google.com/view/yuesiyao
Mastodon: https://mstdn.social/@siyao_yue

Twitter: https://twitter.com/SiyaoYue

Supervisors: Dr. Yafang Cheng and Dr. Hang Su

Research Interests

 • Bioaerosols in the atmosphere and the Earth system
 • Techniques to measure bioaerosols
 • Brown carbon and climate

Vita

Scientific Publications

  Full list of publications: Google ScholarPublons, and ResearchGate

  First-author publications:

  1. Brown Carbon from Biomass Burning Imposes Strong Circum-Arctic Warming

   Siyao Yue#, Jialei Zhu#, Shuang Chen, Qiaorong Xie, Wei Li, Linjie Li, Hong Ren, Sihui Su, Ping Li, Hao Ma, Yanbing Fan, Borong Cheng, Libin Wu, Junjun Deng, Wei Hu, Lujie Ren, Lianfang Wei, Wanyu Zhao, Yu Tian, Xiaole Pan, Yele Sun, Zifa Wang, Fengchang Wu, Cong-Qiang Liu, Hang Su, Joyce E. Penner, Ulrich Pöschl, Meinrat O. Andreae, Yafang Cheng*, Pingqing Fu*

   One Earth, 5, 293–304, https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.02.006, 2022.

   BBCSüddeutsche Zeitung (Germany), ORF (Austria), EurekAlert | AAASScienceDailyPhys.orgAltmetric (316; 19/04/2022)

  2. Biological and Nonbiological Sources of Fluorescent Aerosol Particles in the Urban Atmosphere

   Siyao Yue, Linjie Li, Weiqi Xu, Jian Zhao, Hong Ren, Dongsheng Ji, Ping Li, Qiang Zhang, Lianfang Wei, Qiaorong Xie, Xiaole Pan, Zifa Wang, Yele Sun, and Pingqing Fu*

   Environmental Science & Technology, https://doi.org/10.1021/acs.est.1c07966, 2022.

  3. Abundance and Diurnal Trends of Fluorescent Bioaerosols in the Troposphere over Mt. Tai, China, in Spring

   Siyao Yue, Lujie Ren, Tianli Song, Linjie Li, Qiaorong Xie, Weijun Li, Mingjie Kang, Wanyu Zhao, Lianfang Wei, Hong Ren, Yele Sun, Zifa Wang, Robert Mark Ellam, Cong‐Qiang Liu, Kimitaka Kawamura, Pingqing Fu*

   Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 124, 4158–4173, https://doi.org/10.1029/2018jd029486, 2019.

  4. Sources and Radiative Absorption of Water‐Soluble Brown Carbon in the High Arctic Atmosphere

   Siyao Yue, Srinivas Bikkina, Meng Gao, Leonard A Barrie, Kimitaka Kawamura, Pingqing Fu*

   Geophysical Research Letters, 46, 14881–14891, https://doi.org/10.1029/2019gl085318, 2019.

  5. High Abundance of Fluorescent Biological Aerosol Particles in Winter Beijing, China

   Siyao Yue, Hong Ren, Songyun Fan, Lianfang Wei, Jian Zhao, Mengying Bao, Shengjie Hou, Jianqiong Zhan, Wanyu Zhao, Lujie Ren, Mingjie Kang, Linjie Li, Yanlin Zhang, Yele Sun, Zifa Wang, Pingqing Fu*

   ACS Earth and Space Chemistry, 493–502, https://doi.org/10.1021/acsearthspacechem.7b00062, 2017.

  6. Springtime Precipitation Effects on the Abundance of Fluorescent Biological Aerosol Particles and HULIS in Beijing

   Siyao Yue, Hong Ren, Songyun Fan, Yele Sun, Zifa Wang, Pingqing Fu*

   Scientific Reports, 6, 29618, https://doi.org/10.1038/srep29618, 2016.


  Education

  Sep 2017 – Oct 2020, Ph.D. | Atmospheric Chemistry, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China; Supervisor: Prof. Pingqing Fu

  Sep 2014 – Jun 2017, Master | Atmospheric Chemistry, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China; Supervisors: Prof. Pingqing Fu and Prof. Yele Sun

  Sep 2010 – Jun 2014, Bachelor | Atmospheric Science, School of Atmospheric Sciences, Nanjing University, Nanjing, China

  Zur Redakteursansicht